Home   ul.ks.Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemysl, tel: 16 675 16 64, 676 09 85 fax: 16 676 09 86    info@parr.pl
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Osób na stronie: 1
 O NAS
  PARR S.A.
  Dane kontaktowe
  Jednostki organizacyjne
     - Biuro Zarządu
     - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości
     - Biuro Projektów Infrastruktural.
     - Biuro Finansowo - Księgowe
     - Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Zrealizowane opracowania
  Media o nas

 INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY
  Aktualności
  Dotacje dla przedsiębiorców
  Fundusze pożyczkowe
  Fundusze poręczeniowe
  Strefa ekonomiczna w Przemyślu
  Kwalifikator MSP
  Baza teleadresowa
  Przydatne linki

 REALIZOWANE PROJEKTY
  Pierwszy biznes - 6.2 POKL
  Razem w Biznesie
  PL-SK Centrum Obsługi       Przedsiębiorców
  Nowa jakość usług w PARR S.A.
  Nasze Forty - Wspólna Historia
  Mosty współpracy - sport i rekr...

 ZAKOŃCZONE PROJEKTY
  Punkt Konsultacyjny 2012-2013
  Nowy Zawód - Nowe Jutro
  Postaw Na Własny Biznes
  Punkt Konsultacyjny KSU
  Asysta w prowadzeniu dział. gosp.
  Pomysł Na Biznes
  Kapitał Dla Przedsiębiorczych
  Regionalny Ośrodek EFS
  Regionalny Ośrodek EFS - II
  INTERREG IIIA - Współpraca gosp.
  2.4 ZPORR - Twoja kariera...
  2.5 ZPORR - Po prostu...na swoim
  2.1 ZPORR - Język obcy...
  INTERREG IIIA - Turystyka
  2.1 ZPORR - Pakiet biurowy...
  Phare 2003 - Inkubator
  2.3 ZPORR "Nowy dobry zawód...

 

 Ośrodek KSU nr 09/14/2008/214
  Polityka Jakości PARR S.A.

 Archiwum Aktualności
               - Kurier Informacyjny Agencji
     - Archiwum 2010
     - Archiwum 2009
     - Archiwum 2008
     - Archiwum 2007
     - Archiwum 2006
     - Archiwum 2005
     - Archiwum 2004

 Kurier Informacyjny Agencji

01/07/2014

Zarząd Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Słonne, Gmina Dubiecko stanowiących własność i użytkowanie wieczyste PARR S.A.

Do pobrania:


01/07/2014

Przedłużona rekrutacja do projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu” w ramach działania 6.2 POKL

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że do dnia 4 lipca br. przedłużona została rekrutacja do projektu pt. „Więcej biznesu na Podkarpaciu” realizowanego przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest skierowany jest do osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy na terenie woj. podkarpackiego (w wieku poniżej 30 lat) oraz zamierzających uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu obejmuje m.in.:

 • doradztwo i szkolenia z zakładania działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 PLN
 • wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej w wysokości do 1600 PLN/ m-c.

Miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

Osoby zainteresowane ww. projektem informujemy, iż istnieje możliwość zlecenia PARR S.A. przygotowania „formularza rekrutacyjnego” do powyższego projektu w ramach usług odpłatnych. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (16) 676 09 85 wew 2. Osoby do kontaktu: Marcin Amarowicz i Edyta Awiorko. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


12/05/2014

Niskooprocentowane pożyczki dofinansowane ze środków UE dla przedsiębiorców

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują fundusze pożyczkowe prowadzone przez instytucje okołobiznesowe, które udzielają preferencyjnych (dofinansowanych ze środków UE) pożyczek na działalność gospodarczą. Oprocentowanie pożyczek rozpoczyna się już od 1% w skali roku. Kwota pożyczki może wynieść nawet do 400 tys. zł, zaś maksymalny okres spłaty to 5 lat.

Lista instytucji, które prowadzą fundusze pożyczkowe na terenie województwa podkarpackiego jest dostępna pod poniższym linkiem tutaj.

Przedsiębiorców zainteresowanych ww. pożyczkami informujemy, iż istnieje możliwość zlecenia PARR S.A. (w ramach usług odpłatnych) przygotowania wniosku o pożyczkę wraz z niezbędnymi dokumentami do wybranego funduszu.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (16) 676 09 85 wew. 2. Osoby do kontaktu: Marcin Amarowicz i Edyta Awiorko. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


12/05/2014

Rekrutacja do projektu „Młody biznes” w ramach działania 6.2 POKL

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że w dniach od 15 do 29 maja br. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pt. „Młody biznes” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest skierowany jest do osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy na terenie woj. podkarpackiego (w wieku poniżej 30 lat) oraz zamierzających uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego.
Wsparcie oferowane uczestnikom projektu obejmuje m.in.:

 • doradztwo i szkolenia z zakładania działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 PLN
 • wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej w wysokości do 1600 PLN/ m-c.
Miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych:
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
 • Biuro Terenowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,
 • Biuro Terenowe w Krośnie, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno

Osoby zainteresowane ww. projektem informujemy, iż istnieje możliwość zlecenia PARR S.A. przygotowania „formularza zgłoszeniowego” do powyższego projektu w ramach usług odpłatnych.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (16) 676 09 85 wew 2. Osoby do kontaktu: Marcin Amarowicz i Edyta Awiorko. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


15/04/2014

Termin i zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pierwszy biznes”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pierwszy biznes” wyznaczony został na 22 kwietnia - 7 maja 2014 r. br.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 10), w godzinach od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7-1, 37-700 Przemyśl (decyduje data wpływu wniosku).

Więcej...


11/04/2014

Informacja nt. składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej Edycja III

Informujemy, iż uczestnicy projektu (Edycja III), którzy ukończyli blok szkoleniowo-doradczy w ramach projektu pt: "Razem w biznesie" mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego od dnia 11.04.2014 do dnia 25.04.2014. do godziny 15.00. Dokumenty do pobrania tutaj


01/04/2014

Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes” - termin szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż szkolenie w ramach projektu „Pierwszy biznes” dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywania biznes planu odbędzie się w dniach 7-11 kwietnia, w godz. 9-16.
Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.
Szkolenie zostanie zorganizowane w Przemyślu, w siedzibie PARR S.A. (ul. ks. Piotra Skargi 7/1). Podział uczestników na grupy szkoleniowe zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu w dniu 4 kwietnia.


31/03/2014

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”

Niniejszym przedstawiamy listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do projektu:

 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (kobiety poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (mężczyźni poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (kobiety powyżej 50 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (mężczyźni powyżej 50 roku życia) - pobierz tutaj
Listy rezerwowe kandydatów do projektu:
 • Lista rezerwowa kandydatów do projektu (kobiety poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista rezerwowa kandydatów do projektu (mężczyźni poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista rezerwowa kandydatów do projektu (kobiety powyżej 50 roku życia) -
 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Ks.Piotra Skargi 7 , 37-700 Przemysl