Home   ul.ks.Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemysl, tel: 16 675 16 64, 676 09 85 fax: 16 676 09 86    info@parr.pl
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Osób na stronie: 2
 O NAS
  PARR S.A.
  Dane kontaktowe
  Jednostki organizacyjne
     - Biuro Zarządu
     - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości
     - Biuro Projektów Infrastruktural.
     - Biuro Finansowo - Księgowe
     - Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Zrealizowane opracowania
  Media o nas

 INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY
  Aktualności
  Dotacje dla przedsiębiorców
  Fundusze pożyczkowe
  Fundusze poręczeniowe
  Strefa ekonomiczna w Przemyślu
  Kwalifikator MSP
  Baza teleadresowa
  Przydatne linki

 REALIZOWANE PROJEKTY
  Pierwszy biznes - 6.2 POKL
  Razem w Biznesie
  PL-SK Centrum Obsługi       Przedsiębiorców
  Nowa jakość usług w PARR S.A.

 ZAKOŃCZONE PROJEKTY
  Punkt Konsultacyjny 2012-2013
  Nowy Zawód - Nowe Jutro
  Postaw Na Własny Biznes
  Punkt Konsultacyjny KSU
  Asysta w prowadzeniu dział. gosp.
  Pomysł Na Biznes
  Kapitał Dla Przedsiębiorczych
  Regionalny Ośrodek EFS
  Regionalny Ośrodek EFS - II
  INTERREG IIIA - Współpraca gosp.
  2.4 ZPORR - Twoja kariera...
  2.5 ZPORR - Po prostu...na swoim
  2.1 ZPORR - Język obcy...
  INTERREG IIIA - Turystyka
  2.1 ZPORR - Pakiet biurowy...
  Phare 2003 - Inkubator
  2.3 ZPORR "Nowy dobry zawód...

 

 Ośrodek KSU nr 09/14/2008/214
  Polityka Jakości PARR S.A.

 Archiwum Aktualności
               - Kurier Informacyjny Agencji
     - Archiwum 2010
     - Archiwum 2009
     - Archiwum 2008
     - Archiwum 2007
     - Archiwum 2006
     - Archiwum 2005
     - Archiwum 2004

 Kurier Informacyjny Agencji

17/04/2014
Zarząd Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Słonne, Gmina Dubiecko stanowiących własność i użytkowanie wieczyste PARR S.A.

Do pobrania:


16/04/2014

Zarząd Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje iż, piątek 2 maja br., będzie dniem wolnym od pracy w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


15/04/2014

Termin i zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pierwszy biznes”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pierwszy biznes” wyznaczony został na 22 kwietnia - 7 maja 2014 r. br.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 10), w godzinach od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7-1, 37-700 Przemyśl (decyduje data wpływu wniosku).

Więcej...


11/04/2014

Informacja nt. składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej Edycja III

Informujemy, iż uczestnicy projektu (Edycja III), którzy ukończyli blok szkoleniowo-doradczy w ramach projektu pt: "Razem w biznesie" mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego od dnia 11.04.2014 do dnia 25.04.2014. do godziny 15.00. Dokumenty do pobrania tutaj


01/04/2014

Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes” - termin szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż szkolenie w ramach projektu „Pierwszy biznes” dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywania biznes planu odbędzie się w dniach 7-11 kwietnia, w godz. 9-16.
Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.
Szkolenie zostanie zorganizowane w Przemyślu, w siedzibie PARR S.A. (ul. ks. Piotra Skargi 7/1). Podział uczestników na grupy szkoleniowe zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu w dniu 4 kwietnia.


31/03/2014

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”

Niniejszym przedstawiamy listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do projektu:

 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (kobiety poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (mężczyźni poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (kobiety powyżej 50 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu (mężczyźni powyżej 50 roku życia) - pobierz tutaj
Listy rezerwowe kandydatów do projektu:
 • Lista rezerwowa kandydatów do projektu (kobiety poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista rezerwowa kandydatów do projektu (mężczyźni poniżej 30 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista rezerwowa kandydatów do projektu (kobiety powyżej 50 roku życia) - pobierz tutaj
 • Lista rezerwowa kandydatów do projektu (mężczyźni powyżej 50 roku życia) - pobierz tutaj

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Pierwszy biznes”, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do dostarczenia w terminie 4 dni roboczych (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu na stronie internetowej projektu listy podstawowej Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie), tj. do dnia 4 kwietnia br. następujących dokumentów:

  1) Deklaracja udziału w Projekcie oraz oświadczenia Kandydata do Projektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (do pobrania tutaj),

  2) Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych zawartych przez Kandydata w Formularzu zgłoszeniowym do udziału w projekcie na dzień przystąpienia do projektu (podpisania Deklaracji udziału w projekcie), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (do pobrania tutaj),

  3) Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie na rozwój przedsiębiorczości, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (do pobrania tutaj),

  4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


28/03/2014

Informacja o planowanym terminie zamieszczenia list kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”

Uprzejmie informujemy, iż listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pierwszy biznes” zostaną zamieszczone na stronie www PARR oraz stronie projektu w dniu 31 marca br. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Pierwszy biznes”, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do dostarczenia w terminie 4 dni roboczych (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu na stronie internetowej projektu listy podstawowej Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie) następujących dokumentów:

1) Deklaracja udziału w Projekcie oraz oświadczenia Kandydata do Projektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (do pobrania tutaj),

2) Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych zawartych przez Kandydata w Formularzu zgłoszeniowym do udziału w projekcie na dzień przystąpienia do projektu (podpisania Deklaracji udziału w projekcie), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (do pobrania tutaj),

3) Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie na rozwój przedsiębiorczości, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (do pobrania tutaj),

4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


21/03/2014

Wyniki oceny pierwszego etapu rekrutacji do projektu „Pierwszy biznes”

Niniejszym przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji (ocena for...

 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Ks.Piotra Skargi 7 , 37-700 Przemysl